Youtube logo
Menu

Disclaimer

Informatie op deze website wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie.De informatie op onze website is zo nauwkeurig en actueel mogelijk, maar wij geven geen garanties over de juistheid, volgorde, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de website en zonder voorafgaande kennisgeving staakt publicatie van de website op het web.

Monacor Belgium bv wijst elke verantwoordelijkheid af voor websites welke naar deze website zijn gekoppeld.

Commentaar / informatie aangegeven via deze website is eigendom van Monacor Belgium bv en mag zonder beperking worden gebruikt. Ontvangen reacties worden niet vertrouwelijk behandeld.

Monacor Nederland bv is niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van inhoud van deze website met inbegrip van virussen, ongeacht de juistheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

Eventuele geschillen die ontstaan ​​in verband met deze juridische verklaring, die niet in der minne kunnen worden geregeld, vallen onder het Belgische recht worden beslecht in een Belgische rechtbank.

Nieuwe artikelen

Aanbiedingen

Contact

Vragen?